Επαγγελματικός προσανατολισμός – Θεωρητικό υπόβαθρο

theoritiko_ypovathroΆτομο και Επάγγελμα

Το επάγγελμά μας καλύπτει κατά μέσο όρο το 1/3 της ζωής μας και είναι κομμάτι της ύπαρξής μας μιας κι επηρεάζει ποικιλοτρόπως το ποιοι είμαστε και το πώς ζούμε.

Όταν λοιπόν δεν εκφράζουμε μέσα από το επάγγελμα τις εσωτερικές μας τάσεις αλλά στηρίζουμε σε τυχαίους παράγοντες την επιλογή αυτή το αποτέλεσμα είναι μόνο αρνητικό. Η εργασία γίνεται αδιάφορη, μηχανική. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητά μας αλλά και η ευχαρίστηση που προκύπτει από μια ταιριαστή σε μας εργασία. Η δυσαρέσκεια μεταφέρεται και στη ζωή μας έξω από την εργασία, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχολογία και τις σχέσεις μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Εν ολίγοις, μια λανθασμένη επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης ζημιώνει το άτομο σε κάθε έκφανση της ζωής του αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Η ουσία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

«Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».

Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή που στηρίζει τη σύγχρονη προσέγγιση στην εργασία. Στην αρχή αυτή βρίσκεται και η ουσία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού αλλά και της Συμβουλευτικής Καριέρας που απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη επιλέξει ή εργαστεί σε κάποιον επαγγελματικό κλάδο.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Ε.Π. είναι «το σύνολο των διαδικασιών που πραγματοποιούνται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο από άτομα με ειδική εκπαίδευση, σκοπός των οποίων είναι η υποβοήθηση του ατόμου να πάρει μόνο του τις πιο κατάλληλες γι’ αυτό αποφάσεις, όσον αφορά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει».
[Κασσωτάκης, Μ. (1981). Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα – Η μεθοδολογία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη]

Ο Ε. Π. λοιπόν δεν παρέχει μια έτοιμη λύση. Αντιθέτως ενισχύει την αυτογνωσία του ατόμου ενδυναμώνοντας τη σημαντικότητα της προσωπικής του ευθύνης σ’ αυτήν την επιλογή ζωής. Ο Ε. Π. αποτελείται από τρεις φάσεις:

  1. Τη διάγνωση των προσωπικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν το μέτρο της καταλληλότητας για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
  2. Τη συμβουλευτική, δηλαδή την υποστήριξη του ατόμου (ενδεχομένως και των άμεσων συγγενών του) για τη συνειδητοποίηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και τη σχέση τους με συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.
  3. Την πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες εκπαίδευσης και άσκησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που ταιριάζουν στο άτομο.

Η παροχή της εξειδικευμένης αυτής υπηρεσίας γίνεται από επιστήμονες Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Career Counselors) και βασίζεται στη χρήση ψυχομετρικών τεστ. Απευθύνεται κυρίως σε εφήβους, στοχεύοντας στην επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής κατεύθυνσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης στη συνέχεια.

Συμβουλευτική Καριέρας

Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες υποστηρίζουν ότι το άτομο σύντομα θα αναγκάζεται ν’ αλλάξει εργασιακή κατεύθυνση ανά επτά χρόνια κατά μέσο όρο. Ήδη τις τελευταίες δεκαετίες ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων αλλάζει εργασία εντός του ίδιου ευρύτερου κλάδου (πχ ένας δημοσιογράφος μπορεί να γίνει σύμβουλος επικοινωνίας) ή και εκτός (πχ ένας δημοσιογράφος γίνεται αγρότης βιολογικών προϊόντων). Ο Αγγλικός όρος ερμηνείας του φαινομένου είναι Outplacement (ανατοποθέτηση). Είναι λοιπόν σαφές ότι όλο και περισσότερο η Συμβουλευτική Καριέρας προκύπτει ως αναγκαιότητα στη ζωή μας και απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη εργαστεί σε κάποιον κλάδο.

Logo Ειρήνη Ντάκου
Ψυχολόγος

Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Λέλας Καραγιάννη 18
163 42, Άνω Ηλιούπολη
Αθήνα

Newsletter

Γίνετε συνδρομητές
στο newsletter μας