Συμβουλευτική

ΣυμβουλευτικήΌπως δηλώνει και η ετυμολογία της λέξης συμβουλή (συν+βουλή), η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία επικοινωνίας που στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν μόνοι τους. Η συμβουλευτική παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο όπου οι άνθρωποι μπορούν να συζητήσουν και να διεργαστούν τα προβλήματά τους ώστε να τα κατανοήσουν και να τα αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γι’ αυτούς. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τη σχέση με τον εαυτό, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική ζωή, την δυσκολία προσαρμογής σε αλλαγές της ζωής. 

Όπως και στην ψυχοθεραπεία, βασικό ρόλο παίζει η σχέση του συμβουλευόμενου με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος είναι ένα άτομο εκπαιδευμένο να ακούει με προσοχή και ενσυναίσθηση χωρίς να κρίνει ή να προσπαθεί να επιβάλει τις απόψεις του στον συμβουλευόμενο.

Αν και εν πρώτης δείχνει να έχει ομοιότητες με την ψυχοθεραπεία, η συμβουλευτική είναι μια διαφορετική διαδικασία. Στοχεύει κυρίως σε αλλαγές στο «εδώ και τώρα», στο πως κάποιος αισθάνεται, σκέφτεται και συμπεριφέρεται στην τρέχουσα καθημερινή του ζωή, ενώ η ψυχοθεραπεία εμβαθύνει στις εσωτερικές διεργασίες του ατόμου στοχεύοντας σε βαθιές αλλαγές και στην αναδόμηση της προσωπικότητάς του. Έτσι, η συμβουλευτική είναι συντομότερη σε διάρκεια και ολοκληρώνεται όταν οι στόχοι που από κοινού έχουν θέσει σύμβουλος και συμβουλευόμενος, έχουν επιτευχθεί. Στο κλείσιμο της συμβουλευτικής σχέσης, σύμβουλος και συμβουλευόμενος κάνουν ανασκόπηση των αρχικών αιτημάτων, των στόχων που τέθηκαν και όσων έχουν επιτευχθεί. Η πόρτα του συμβούλου μένει πάντα ανοιχτή, σε περίπτωση που το άτομο χρειαστεί βοήθεια στο μέλλον. 

Η συμβουλευτική μπορεί να λειτουργήσει και σε επίπεδο πρόληψης δηλαδή ως μέσο πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συγκεκριμένα θέματα.

Η διάρκεια μιας συμβουλευτικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά και η συχνότητα ορίζεται από κοινού μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου βάσει του αιτήματος του δεύτερου.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφόρηση για θέματα που σας απασχολούν ή υποστήριξη στη διαχείρισή τους ή αν απλώς θέλετε να γνωρίσετε επί της ουσίας τον εαυτό σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Logo Ειρήνη Ντάκου
Ψυχολόγος

Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Λέλας Καραγιάννη 18
163 42, Άνω Ηλιούπολη
Αθήνα

Newsletter

Γίνετε συνδρομητές
στο newsletter μας